Zelená úsporám a dotace

Získání dotace

Zelená úsporám je dotační program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.

Firma Zdeněk Trunečka - TZ-izolace je registrovaná jako Odborný dodavatel - SOD v tomto dotačním programu.  

Pro získání dotace je potřeba splnit podmínku provedení úsporných opatření registrovanou firmou v SOD (seznam odborných dodavatelů). Žadatelé o podporu tak mohou využít služeb pouze firem zapsaných v SOD, a které splňují podmínky pro dotační programu.

Stejná podmínka platí pro použité materiály a technologie. Foukaná tepelná a zvuková izolace Climatizer Plus je registrovaný výrobek SVT a smí být použit pro dotované realizace.